سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌ها

[ad_1]

ایستانیوز:شرکت به پرداخت ملت در خردادماه سال جاری موفق شد مانند گذشته بیشترین سهم بازار از نظر تعداد و مبلغ تراکنش‌ها را به خود اختصاص دهد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)در حال حاضر ۱۲ شرکت خدمات پرداخت یا PSP با مجوز بانک مرکزی در حال ارائه خدمت به مشتریان شبکه بانکی هستند که هر یک از این شرکت‌ها با توجه به گستره فعالیت سهمی از بازار تراکنش‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و بررسی این آمار می‌تواند بیانگر نوع و گستردگی خدمت ارائه شده از سوی شرکت PSP باشد. سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش‌های بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی مطابق جدول زیر است.


 نام شرکت PSP

سهم بازار از نظر تعداد تراکنش‌ها (درصد)

سهم بازار از نظر ارزش تراکنش‌ها(درصد)

به پرداخت ملت

۲۲.۲۳

۲۹.۳۵

پرداخت الکترونیک سامان

۱۶.۹۷

۱۰.۹۷

آسان پرداخت پرشین

۱۴.۶۴

۷.۳۳

تجارت الکترونیک پارسیان

۱۳.۶۶

۸.۸۲

کارت اعتباری ایران کیش

۸.۳۹

۱۴.۷

پرداخت الکترونیک سداد

۶.۷۴

۱۱.۰۱

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

۶.۱۴

۵.۸۵

پرداخت نوین آرین

۴.۸۲

۱.۹۹

فن آوا کارت

۳.۶۹

۴.۹۳

مبنا کارت آریا

۱.۴۴

۲.۴۳

سایان کارت

۱.۲۳

۲.۵۸

الکترونیک کارت دماوند

۰.۰۵

۰.۰۵


 


بر این اساس شرکت به‌پرداخت ملت با ۲۲.۲۳ درصد بیشترین سهم بازار از نظر تعداد تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است و شرکت‌های پرداخت الکترونیک سامان و آسان پرداخت پرشین به ترتیب با ۱۶.۹۷ درصد و ۱۴.۶۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین مقایسه سهم شرکت‌ها از نظر ارزش تراکنش‌ها حاکی از آن است که شرکت به پرداخت ملت از این حیث نیز در جایگاه نخست قرار گرفته و ۲۹.۳۵ درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است. شرکت‌های کارت اعتباری ایران کیش و پرداخت الکترونیک سامان نیز به ترتیب با ۱۴.۷ و ۱۰.۹۷ درصد از سهم بازار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.


مقایسه آمار خردادماه با اردیبهشت ماه، حکایت از آن دارد که نوسان قابل ملاحظه‌ای نه تنها در سهم تعدادی شرکت‌ها، بلکه در سهم بازار مبلغی آنها نیز صورت نپذیرفته است و با وجود کاهش و افزایش اندکی در سهم بازار برخی از شرکت‌ها، در رتبه‌بندی آنها نسبت به ماه گذشته تغییری مشاهده نمی‌شود. همچنین اختلاف سهم مبلغی حدود ۱۵ درصدی بین دو شرکت نخست بازار، نقش شرکت به‌پرداخت ملت را در میزان ارزش ریالی تراکنش‌های پرداخت کارت به روشنی نمایان می‌سازد. در این ماه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، هرچند ناچیز ولی بیشترین افزایش سهم در حجم تراکنش‌ها را نشان می‌دهد و در ارزش ریالی آنها، شرکت پرداخت الکترونیک سامان بالاترین افزایش را در سهم مبلغی در اختیار دارد.


بررسی سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه سرمایه‌گذاری هر یک از شرکت‌های PSP در ابزارهای پذیرش می‌شود. با توجه به اینکه در ماه خرداد مجددا بازار به ثبات گذشته خود بازگشته و فراز و فرودهای سه ماهه گذشته جای خود را به روال عادی و رشد معمول شبکه می‌دهد، رفتار نامتعارفی در عملکرد هریک از شرکت‌ها مشاهده نمی‌شود. تقریبا می‌توان گفت شرکت‌ها در این ماه افزایش و یا کاهش قابل انتظاری را نشان می‌دهند. عملکرد شرکت‌ها تغییر چندانی را در حجم تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی نمایش نداده‌ و همچنان شرکت به‌پرداخت ملت، با وجود کاهش تعداد تراکنش‌های مذکور خود، با پوشش ۲۴.۶۸ درصدی از بازار تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

در تراکنش‌های اینترنتی ماه جاری شبکه پرداخت رشد نزدیک به ۷ درصد گزارش شده است که موثرترین عامل بر روی آن، افزایش تعداد تراکنش‌های اینترنتی شرکت پرداخت الکترونیک سامان ارزیابی می‌شود. از این رو در خرداد ماه، شرکت پرداخت الکترونیک سامان با اختلاف اندکی نسبت به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (دارنده بالاترین سهم بازار تراکنش‌های اینترنتی در اردیبهشت ماه) با کسب ۲۵.۱۲ درصد از بازار تراکنش‌های مزبور، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. شرکت آسان پرداخت پرشین همچنان با پوشش ۳۷.۰۵ درصد از سهم بازار تراکنش موبایلی، یکه‌تاز در بازار این نوع از تراکنش‌ها در صنعت پرداخت کارت کشور محسوب می‌شود. در این ماه با توجه به عملکرد کاهشی شرکت پرداخت نوین آرین و رشد منفی بیشتر در آن، بر سهم شرکت آسان پرداخت پرشین به میزان ناچیزی افزوده شده است. همچنین آمارها حکایت از رشد تعداد تراکنش‌های موبایلی در دو شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و پرداخت الکترونیک سداد دارد.براساس جدول فوق بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی در ماه خرداد ۹۶ نسبت به اردیبهشت ماه در شرکت به‌پرداخت ملت گزارش شده است. سهم تراکنش‌های مذکور در این شرکت با رقم ناچیز ۰.۴۲ درصدی، کاهش داشته است. در روندی معکوس، سهم تراکنش‌های اینترنتی شرکت پرداخت الکترونیک سامان اختلاف مثبت قابل ملاحظه‌ای معادل با ۲.۱۲ درصد را نشان می‌دهد. سهم تراکنش‌های موبایلی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نیز با ۲.۲۴ درصد افزایش همراه بوده است. این امر سبب شده شرکت مذکور نقش پررنگتری در این گونه از تراکنش‌ها ایفا کرده و به دنبال آن از میزان انحصار در این بازار کاسته شود.اطلاعات سهم مبلغی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های PSP از بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه خرداد و اردیبهشت ۹۶ مبین آن است که در خرداد ماه تغییری در نام شرکت‌های دارنده بیشترین سهم بازار مبلغی در هریک از ابزارها نسبت به ماه گذشته رخ نداده است. هرچند که در ارزش ریالی تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی شرکت پرداخت الکترونیک سداد و پس از آن شرکت کارت اعتباری ایران کیش رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به ماه گذشته مشاهده می‌شود.

با این وجود همچنان شرکت به‌پرداخت ملت با پوشش ۲۸.۰۸ درصدی از بازار تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. در خرداد ماه همچنان بیشترین سهم مبلغی تراکنش‌ها در ابزارهای اینترنتی با ۴۸.۶۴ درصد در قبضه شرکت به‌پرداخت ملت بوده است. این درحالی است که به شدت از ارزش ریالی تراکنش‌های اینترنتی شرکت فوق در ماه جاری کاسته و به دنبال آن بر مبلغ تراکنش‌های شرکت پرداخت الکترونیک سداد افزوده شده است. از این رو سهم شرکت به‌پرداخت ملت نسبت به ماه گذشته دچار ریزش شدید شده است.


شرکت آسان پرداخت پرشین نیز با ۴۰.۰۵ درصد انحصار بازار مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی را در دست خود دارد. رشد ارزش ریالی تراکنش‌های موبایلی دو شرکت پرداخت الکترونیک سامان و تجارت الکترونیک پارسیان، همراه با ریزش مبلغ تراکنش‌های مذکور در دومین شرکت این بازار، یعنی پرداخت نوین آرین، سبب کاهش سهم مبلغی شرکت اخیر شده است.اطلاعات جدول فوق نشان می‌دهد، بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های ماه خرداد ۹۶ در ابزار کارتخوان فروشگاهی با رقمی برابر با ۰.۷۸ درصد کاهش به شرکت به‌پرداخت ملت تعلق دارد. در سهم مبلغی تراکنش‌های اینترنتی، بالاترین اختلاف نسبت به ماه گذشته نیز با ۷.۰۶ درصد ریزش به شرکت مذکور اختصاص یافته است. این شاخص در بازار مبلغی تراکنش‌های موبایلی با نمایش ۳.۱۷ درصد کاهش، در اختیار پرداخت نوین آرین گزارش شده است. لازم به توضیح است تغییرات سهم مبلغی تراکنش‌های شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در مقایسه با سهم تعدادی لزوما همسو نبوده و حتی میزان آنها نیز هم اندازه نیستند.به گزارش ایبنا، نتایج بررسی‌های این بخش حاکی از آن است که شرکت الکترونیک کارت دماوند همچنان کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها را در بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته و سهم آن از بازار کلیه ابزارهای پذیرش بسیار ناچیز است.


 

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *