هشدار انجمن صنفی مهندسان صنعت آب نسبت به ادامه اجرای سد بهشت آباد

[ad_1]

از نمایندگان و مسئولین خوزستان و کشور انتظار می رود همگام با مردم دو استان و کارشناسان آب و محیط زیست کشور که با مستندات قوی علمی و تخصصی با ساخت چنین سد مخربی مخالف هستند اعتراض و مخالفت خود را از تمامی راه های ممکن به گوش تصمیم گیران کشور رسانده و از این واقعه ناگوار جلوگیری کنند.

[ad_2]

لینک منبع