اقیانوس های ما، آینده ما

[ad_1]

دریاها و اقیانوس ها اکوسیستم هایی حساس و در عین حال بسیار مفید برای کره زمین هستند، اما توسعه زندگی صنعتی و شهرنشینی با ورود انواع فاضلاب به این پهنه ها، حیات آنها را مورد تهدید قرار داده است

[ad_2]

لینک منبع